29.3.07

Tep anh 7: BAN THAO VIET TAY: "Tieu su bien nien PCDT. Nguyen Van Tuong (1824-1886), ke thu khong doi troi chung cua chu nghia thuc dan Phap"

Tệp ảnh 7: BẢN THẢO VIẾT TAY: TRẦN XUÂN AN -- "Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp"
Hình 67
Hình 68
Hình 69
Hình 70
Hình 71
Hình 72
Hình 73
Hình 74
Hình 75Hình 76Quét chụp (scan) tại tiệm dịch vụ vi tính, số nhà 377 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. vào buổi sáng ngày 29-3 HB7 (2007)

Đưa lên web vào lúc khoảng 12 giờ cùng ngày.

Trần Xuân An.HOÀN TẤT VIỆC ĐƯA DĂM BẢY TRANG PHOTOCOPY BẢN IN ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN (ĐNTL.CB) KỈ ĐỆ NHỊ, KỈ ĐỆ TAM, SAO CHỤP TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM., VÀ HƠN 70 TRANG BẢN THẢO VIẾT TAY (lược chép & kiến giải KỈ ĐỆ TỨ [1847-1883], KỈ ĐỆ NGŨ [1884 - 1885], vài chương đầu KỈ ĐỆ LỤC 9[1885-1888]), VÀO LÚC 15 GIỜ 51 PHÚT NGÀY 29 THÁNG 3 HB7 (2007) -- 11 THÁNG 02 ĐINH HỢI HB7.